LOKACIJA: Klaićeva 14

NAZIV: Spomen-ploča Antunu Stiplošeku

Ploča je postavljena 1939. godine.

AUTOR: Viktor Bernfest

Bernfest, Viktor, hrvatski kipar (1894.-1978.). Studirao na Višoj školi za umjetnost i obrt u Zagrebu i na specijalnom kiparskom i medaljerskom odjelu Akademije u Pragu. Bio je nastavnik crtanja u Subotici i Petrinji. Modelirao je portrete i figuralne kompozicije pretežno u realističkom duhu (F. Durst; B. Dužanec; F. Kljaić; A. Turkulin; Oplakivanje). Na medaljama i plaketama prikazuje portrete i prizore iz lovačkog života (V. Panac; Ispitani lovac; J. R. Marcone).