“Zagreb pozdravlja” je maketa-skulptura centra grada Zagreba postavljena na uglu Bakačeve i Cesarčeve ulice. Postavljena je 19. lipnja 2013. od Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba.
Autor makete je akademski kipar Damir Matušć. Maketa je napravljena u mjerilu 1:1500

Na bočnim stranama se nalazi kratka povijest Zagreba na hrvatskom i engleskom jeziku, stari pečati kralja Bele IV i Kaptola te stari grb grada Zagreba.

Stari grb Zagreba / Ivan Brnčić
Kralj Bela / Ivan Brnčić
Sv. Stjepan pokazuje katedralu Bogorodici / Ivan Brnčić
Maketa grada / Ivan Brnčić
Detalj makete – Katedrala / Ivan Brnčić

Na zapadnoj gornjoj strani makete se nalazi zvijezda Danica sa rotirajućom kuglom na kojoj su ispisani nazivi dobrodošlice na 38 jezika.

Detalj makete – pozdrav na 36 jezika / Ivan Brnčić

Skulptura-maketa grada dugačka je 3,65, a široka 3,55 metara – što predstavlja gradski prostor od 2,64 kilometra.
Na maketi je prikazano 2515 kućnih brojeva, 153 gradska bloka, 19 trgova, 128 ulica i 421 objekt.
Blok je od kamena podijeljen na 14 segmenata na kojima se nalaze brončani odljevi dijelova grada sa 46 posebno naglašenih objekata i 5 spomenika.