LOKACIJA: Nova cesta 40 a

SPOMENIK: Joža Vlahović

Spomenik je izrađen od bronce 1982. godine.

Joža Vlahović (Zagreb, 3. ožujka 1916. – Zagreb, rujan 1941.) hrvatski političar, sekretar Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku i član CK Hrvatske.

AUTOR: Stipe Sikirica

Stipe Sikirica rođen je 1933. godine kraj Sinja, u malom mjestu Jabuka. Diplomirao je na ALU u Zagrebu 1958. Godine. Kasnije je bio redoviti profesor i dekan. U svojem umjetničkom radu opredijelio se za idealizirani figurativni izraz, s unošenjem folklornih elemenata zavičajne Cetinske krajine. Bavi se i medaljerstvom. Izradio je brojne skulpture za jevne prostore (spomenik Alkar u Sinju, Mladi konj u Osijeku itd. )