Adresa škole : Varšavska 18, Zagreb

Web adresa : www.os-jjstrossmayera-zg.skole.hr

E-mail : os-zagreb-008@skole.t-com.hr

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera osnovana je 1865. godine kao Donjogradska opća pučka dječačka škola u tadašnjoj Samostanskoj ulici. 1881. godine, nakon potresa koji je uzdrmao cijeli Zagreb, srušena je stara školska zgrada, a 1890. godine škola je smještena na sadašnjoj adresi. Današnji naziv dobiva osamostaljenjem hrvatske države. Zgrada škole zaštićeni je spomenik kulture.

Velika pažnja posvećuje se ekološkim sadržajima te se promiče zdrav način života kao odgovor na neprihvatljive oblike ponašanja. 2004 godine škola dobiva i naziv eko-škola. Između ostaloga, u školi djeluje Učenički športski klub Strossmayer, provodi se program Vikendom u športske dvorane, te se od 2004 godine provodi Program skijanja na Sljemenu tijekom nastavne godine.

Škola dobiva naziv po Josipu Juraju Strossmayeru, biskupu i političaru (1815. – 1905.), osnivaču Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i utemeljitelju Hrvatskog sveučilišta.

Školu su završili : Ferdo Šišić (povjesničar), Vladimir Vidrić (pjesnik), Josip Račić (slikar), Robert Auer (slikar), Albert Kinert (slikar), Oskar Herman (slikar), Vladimir Ruždjak (operni pjevač) , Vladimir Majerović (vratar Dinama)