Adresa: Nova cesta 133, Zagreb

Web adresa: www.os-jklovica-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-064@skole.t-com.hr

Škola je osnovana 1961.g. pod imenom Osnovna škola Kate Dumbović. Nakon osnivanja, velika većina učitelja i učenika preselila se iz zgrade tadašnje gimnazije u Dobojskoj te osnovne škole na Novoj cesti (sad OŠ kralja Tomislava). U školi su se učili klasični jezici do 1992.godine. Ime škole promijenjeno je 1991.godine i od tada do danas nosi naziv Osnovna škola Julija Klovića (hrvatski minijaturist, 1498.-1957.g.).

Učenici sudjeluju u brojnim izvannastavnim aktivnostima, te na raznim natjecanjima i smotrama.

Školu su završili: Mario Jurić (fizičar i astronom), Velimir Srića (ekonomist i političar), Boris Halasz (redoviti profesor), Ivana Buden ( svjetska streličarka).