LOKACIJA: Sv. leopolda Mandića 55, OŠ Ante Starčevića

SPOMENIK: Ante Starčević

Spomenik je izrađen od bronce 1941. godine,a postavljen 1995. godine.

Ante Starčević (1823.-1896.), političar, filozof i književnik.Osnivač Hrvatske stranke prava. Jedan od utemeljitelja moderne hrvatske državotvorne ideologije. U narodu stekao zgled „oca domovine“.

Autor: Frano Kršinić

Frano Kršinić (Korčula,1987. – Zagreb,1982.), akademski kipar. Bio je profesor i rektor na Umjetničkoj akademiji u zagrebu. Jedan od osnivača grupe Zemlja. Majstor je lirskog oblika, a najviše domete postigao je u ženskim aktovima i figuralnim kompozicijama i bronci, kamenu i mramoru. Kršinić je izradio oko 500 različitih kipova.