LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Granešina

SKULPTURA : Drvo mladosti

Djelo je nastalo 1985. godine u sklopu likovne kolonije “Pionirski grad”. Izrađeno je od drva, visoko deset metara.

AUTOR: Jozo Vila

Jozo Vila (1938.-2004.) kipar i slikar; samouki umjetnik. Skulpture izrađivao tehnikom duboreza. Bavio se i crtežom. Autor broijnih javnih skulptura u Hrvatskoj i inozemstvu.