LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Granešina

SKULPTURA: Pionirska majka

Djelo je nastalo1985. godine u sklopu likovne kolonije “Pionirski grad”. Izrađeno je od drva, a visoko 2,5 metara.

AUTOR: Drago Belina

Samouki kipar (1928.-2000.). rezbareći drvo isključivo dliejtom i čekićem, stvorio je brojne skulpture u koje je ugradio sve manifestacije seoskog života i pritom razvio bogatu tipologiju likova.