LOKACIJA: Kurelčeva / Jurišićeva

SKULPTURA: Veliki torzo

Skulptura je izrađena 1973. godine od bronce, a na današnju lokaciju postavljena 1995. godine.

AUTOR: Raul Goldoni

Akademski slikar i kipar (1919.-1983.). Diplomirao slikarstvo na ALU u Zagrebu 1946. u klasi M.Tartaglie. Bio je redoviti profesor ALU u Zagrebu. Kao suradnik tvornice „Kristal“ u Samoboru, stječe iskustvo rada u staklu. Tema skulptura uglavnom su ljudske i životnjske lubanje te ženski aktovi.