Adresa: Meštrovićev trg 8a, Zapruđe

Web adresa: www.skole.htnet.hr/os-zagreb-088/skola/

e-mail: os-zagreb-088@skole.t-com.hr

Skupština općine Remetinec donijela je 1965.godine rješenje o osnivanju škole u Zapruđu. Nastava se godinu dana odvijala na drugim lokacijama, a onda seli u novo zgradu u Zapruđu. Škola je promijenila naziv samo jednom, u OŠ Karl Marx, a 1991.godine vraća joj se prvobitno ime koje ostaje do danas.

U izvannastavnim aktivnostima u školi djeluju recitatorska, literarna, novinarska, dramska, lutkarska i likovna grupa, mala glumačka skupina, ritmička skupina, folklorna skupina, tamburaši, zbor i niz ostalih. U školi također djeluje i Školsko športsko društvo „Osvit“ te planinarko-ekološka grupa „Gojzeki“.

Ovu školu su pohađali: Mladen Tarbuk (dirigent), Edina Pličanić (primabalerina), Hrvoje Kečkeš (glumac), Alemko Gluhak (jezikoslovac), Đuka Čaić (pjevač)