LOKACIJA: Remete, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

SKULPTURA: Pil sv. Simeona Stilite

Radionica biskupa Jurja Branjuga. Skulptura je izrađena od kamena.