LOKACIJA: Ulica grada Vukovara 68, Pučko otvoreno učilište

SKULPTURA: Uzastopnost

Postavljeno 2000. godine u sklopu “Otvorenog atelijera”.

AUTOR: Petar Barišić

Akademski kipar rođen 1954.godine, Završio ALU u Zagrebu 1978.godine u kiparskoj klasi I. Sabolića. Bio je suradnik Majstorske radionice F.kršinića. Koristeći se različitim materijalima gradi čvrste organičke forme. Autor je niza javnih spomenika: M.begović, Kralj Tomislav, Spomenik poginulim braniteljima u Domovinskom ratu itd.