LOKACIJA: Varšavska 18, OŠ J.J. Strossmayera

SKUPLTURA: Zid

Skulptura je izrađena 1998.godine od kamena. Najprije postavljena ispred muzeja Mimara u sklopu izložbe „Uskrs i dijete“, a potom premješteno na današnju lokaciju.

AUTOR: Ivona Biočić – Mandić

Akademska kiparica i slikarica rođena 1970.godine. Diplomirala kiparstvo na ALU u Zagrebu 1993.godine u klasi S. Sikirice. Radi skulpture simboličkog značenja. Bavi se dizajnom, videom i scenografijom.