Područni ured Gradske uprave Dubrava,
Dubrava 49, 10040 Zagreb-Dubrava;
telefon: 658 53 99;
e-mail: gornja-dubrava@zagreb.hr

Sjedište gradske uprave nalazi se na adresi Dubrava 49, a četvrt obuhvaća sjeveroistočni dio grada , prostor između Sesveta na sjeveroistoku i istoku, Podsljemena na sjeverozapadu, Maksimira na zapadu i Donje Dubrave na jugu.  Obuhvaća područje površine 4.026,57 ha (40,266 km²).

Naselje Dubrava prvi put se spominje 1842. godine kada je zabilježeno 9 žitelja toga naselja. Do intenzivnijeg naseljavanja dolazi tek tridesetih godina 20. stoljeća, no opet je naseljavanje išlo sporo zbog nedostatka ikakve komunalne infrastrukture na tom području. Tek nakon II. svjetskog rata dolazi do većeg naseljavanja, osobito zbog puštanja u promet tramvajske pruge od Maksimira do Dubrave. Među najstarije spominjanim naseljima su Čučerje, Oporovec, Branovec, Čugovec, Dankovec, Jalševec, Miroševec, Novaki i Novoselec. Oni se spominju već u 13 stoljeću u pisanim dokumentima, a u 16 stoljeću se spominje i Granešina, dok se u 17. i 18. stoljeću spominju Medvedski breg, Slanovec i Trstenik. U 19. stoljeću cjelokupno područje podijelilo se između dvije općine sa sjedištima u Čučerju i Granešini. 1862. godine zabilježeno je 3600 stanovnika. Četvrt se naseljavala polako kroz godine, ali ¾ građana naseljava se na užem području Dubrave, a u podsljemenskim naseljima sve do danas ima mali broj stanovnika (1971. Zabilježeno je manje od 8000). U Dubravi se razvilo jako privatno poduzetništvo što je dovelo do razvoja ovog kraja.

Do II. svjetskog rata, naselje Dubrava pripadalo je općini Sesvete. Nakon rata, osnovano je 5 mjesnih narodnih odbora koji su pripadali sastavu Kotara Zagreb. 1951. Godine formiran je XI. Rajon Grada Zagreba na južnom dijelu područja Gornje Dubrave. Nakon ukidanja rajona, djeluju dvije općine Dubrava kao općina u okviru Grada Zagreba i Granešina kao općina u Kotaru Zagreb. Općina Dubrava obuhvaća i cjelokupno područje današnje četvrti Donja Dubrava.  Dubec je tada još uvijek u sastavu Općine Sesvete. 1955. Godine osnovana je Općina Zagrebačka Dubrava koja obuhvaća cijelu Gornju i Donju Dubravu, osim Dubca. 1962. cijelo područje ulazi u Općinu Maksimir,  ’67 ulazi u jedinstvenu općinu Grada Zagreba. 1974. Opet je osnovana Općina Dubrava koja djeluje sve do 1990te. Početkom 80tih godina 20 stoljeća sva samostalna naselja na području Gornje Dubrave ulaze u sastava Grada Zagreba, kao i Dubec. 2009. Godine osnovano je 16 mjesnih odbora na području četvrti Gornja Dubrava.

Prema popisu stanovništva iz 2001.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 61.388, a prema popisu iz 2011.godine iznosi  61.841.