LOKACIJA: Rujanska, Vrbani

SKULPTURA: Majka Zemlja

Skulptura je izrađena od kamena, postavljena 2005. godine.

AUTOR: Josip Minks

Akademski slikar i grafičar rođen 1946.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1974.godine u klasi F.Baće. Radi kao restaurator u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Bavi se i ilustracijom i karikaturom.